g.p.

Hello, Kitty!

HTML

Publikácziós lista

2010.02.09. 20:43 | g.p. |

Publikációk az MTMT-ben

 

Önálló kötet

1. Hany Istók alakváltozásai. Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület — Fiatal Írók Szövetsége, Kapuvár—Budapest, 2011. (Bővebben: itt)

2. Vadosfa: A periféria centruma.  Hang-Tér-Kép Kulturális és Népfőiskolai Egyesület, Vadosfa, 2015. (Bővebben: itt)

3. Himod: A szűkölködő falu. Himod Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Himod, 2015. (Bővebben: itt)

 

 

Fordításkötet

 

1. Új, média, művészet. Universitas Kiadó Szeged, Szeged, 2008. [Kötetszerkesztés és fordítás]
(Bővebben: itt)

 

 

Könyvszerkesztések

 

A Rábaköz Öröksége című sorozat kötetei (1-7):

1. Csiszár Attila: Edve. A kisnemesek faluja. Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület, Edve, 2015. (Rábaköz Öröksége 1.)
2. Horváth Győző: Farád. A Hanság "fara". Farád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Farád, 2015. (Rábaköz Öröksége 2.)
3. Gerencsér Péter: Himod. A szűkölködő falu. Himod Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Himod, 2015. (Rábaköz Öröksége 3.) Részletesen itt
4. Varga József: Osli. A Rábaköz ősi kegyhelye. Általános Iskola Osli "Gyermekeinkért" Alapítvány, Osli, 2015. (Rábaköz Öröksége 4.)
5. Gerencsér Péter: Vadosfa. A periféria centruma. Hang-Tér-Kép Kulturális és Népfőiskolai Egyesület. Vadosfa, 2015. (Rábaköz Öröksége 5.) A könyvről itt
6. Prátser András: Vásárosfalu. A Linkó menti község. Civil Pont Egyesület, Vásárosfalu, 2015. (Rábaköz Öröksége 6.)
7. Fekete Bálint: Vitnyéd. A kenyeretlen falu. Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület, Vitnyéd, 2015. (Rábaköz Öröksége 7.)A Rábaköz Öröksége könyvsorozatról a facebookon: https://www.facebook.com/Rábaköz-öröksége-871717759582208/

 

Tanulmányok

 

1. Eco és az interpretáció.  Bölcső, 2002, máj-jún., 21–23.

2. A mámor esztétikája (Herman Nitsch: Hatnapos játék). Fosszília, 2003/1-2, 122–144.

3. McLaden & Tali Wars (Képi cenzúra és paródia a szeptember 11-i terrortámadások után). Vár Ucca Műhely, 2003/3, 46–60. Itt tanálni online.

4. „…nehéz aranyhím terheli ruháját” (A Toldi kanonizációja 1856-ig). Irodalomtörténeti Közlemények, 2004/3, 348–376. PDF-formátumban letölthető: ehun

5. Interface to face. Szőrös Kő, 2004/5 61–68.

6. Vázlat a cseh animációról. Fosszília, 2007/4, 168–178.

7. Az ideológiakritika vakfoltjai. Vár Ucca Műhely, 2009/2, 57–63.

8. Milyen fából faragták Otesáneket? Híd, 2011/4, 67-80.

9. A propagandától a metanyelvi önreflexióig. A cseh animációs film politikai hagyományáról. Apertúra, 2012. Nyár. Itt van e online.

10. Kiscicától a nagymacskákig. Macskássy Gyula animációs filmjei DVD-n. Tiszatáj Online. 2012. 07. 22. Katt ide

11. Három a cseh igazság. Fimfárum 3. - egészestés bábfilm. Tiszatáj Online. 2012. 08. 15. Klikkelj

12. Paidia a ludus álarcában. Gonzalo Frasca September 12th című böngészőjátékáról. Tiszatáj Online. 2013. 10. 19. Itt

13. Tyúkok a Škodán. Bevezetés a csehszlovák újhullámba. Apertúra, 2014. tél. (letöltés innen)

14. Emberarcú holokauszt? Az identifikáció apóriái Ján Kadár és Elmar Klos Üzlet a korzón (Obchod na korze) című filmjében. Apertúra, 2014. tél (letöltés innen)

15. A médium dekonstrukciója: a JoDi korai webművei. SZIF Online. 2014. 10. 09. Letöltés

16. A mediatizált láthatatlansága. A látványtársadalom kritikája az internetes katasztrófahumorban 9/11 után. Vár Ucca Műhely, 46. 2014/4. 16-31. Letöltés

17. Arany kezek. A cseh animációs film kezdetei. Bohemia, 2014. április - 2015. március. Melléklet. 1-20. Letölthető innen

18. A Kiskakas előtt. A korai magyar animációs reklámfilm transznacionális megközelítésben. Metropolis, 2015/3. 2–22.

19. A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja. Az internetes művészet és a "művészet vége" koncepciója. Tiszatáj Online, 2016. 01. 26. Link

20. Elite Mozgó – mozdulatlan elit? A mozi kulturális integrációja a rábaközi kisvárosokban a tízes években. Apertúra, 2016. tél. Letöltés

21. <myContent.swf>. A Flash-esztétika diskurzusai. Médiakutató, XVI. évf. 2. sz. (2016. Nyár) 27–40. Download

22. Marsili 1683. évi kapuvári elfogása. Honismeret, 2016. (44. évf.) 4. sz. 58–62.

23. A net art az net art az net art. A médiumspecifikusság és a posztmédia dichotómiája az internetes művészetben. Apertúra, 2016. (11) 2. Download

24. Az ellenállástól az akkulturációig. A rábaközi mozik műsorszerkezetének változásai az első világháború során. In Kappanyos András (szerk.): E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikrotörténelméből. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 229-248. (ISBN: 978-963-416-089-2)

25. Kapuvári bicskástál – véresen: A késeléses bűnözés tündöklése és hanyatlása Kapuváron és Gartán. In: Varga Sándor (szerk.): Fejezetek Kapuvár néprajzából 1. Kapuvár: SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - Rábaköz Öröksége Alapítvány - Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, 2017. 8-65. (Kapuvári Honismereti Könyvek  - A Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola sorozata 1.)

26. Észak-amerikai anzix? Lichter Péter: A láthatatlan birodalom. Írások a kísérleti filmről. Apertúra, 2017. ősz. letöltés

27. Garta és Kapuvár háborúi a rivalizálástól az egyesítésig. Soproni Szemle, 72. évf. (2018) 1. 3-26.

28. A kisvárosi nyilvánosság korlátai a Hany Istók élclap példáján. Magyar Könyvszemle, 134. évf. (2018) 1. 64-77. Doi: DOI 10.17167/mksz.2018.1.64-77

29. Hany Istók a vallásos és a tudományos világkép metszéspontján. Honismeret, 2018 (46. évf.) 3. sz. 20-29.

30. Hatvan éve a föld alatt: A Kisvakond kicsisége és nagysága. Filmvilág, 2018. (61. évf.) 6. 10-13.

31.  A "csináld magad" apoteózisa: Molnár Csaba filmjei. Dunszt.sk 2018. 10. 30. lásd

32. A Rábaköz természetes határvédelme a korai Árpád-korban. Történeti Földrajzi Közlemények, 6. évf. (2018) 3-4. sz. 1-14.

33. Se kép, se hang? Vizuális szimfóniák a médiumváltások tükrében. In: Virág Zoltán (szerk.): Színkép, hangkép, összkép. Írások elméletről és gyakorlatról. Szeged: Tiszatáj Könyvek, 2018. 153–195. 

34. A katedrális árnyai: A két háború közötti cseh avantgárd film a városszimfóniák kontextusában. Kalligram, 2019/3. 74-82.

35. Megvagyunk: Prikler Mátyás filmjei. Dunszt.sk. 2019. 03. 19. Link

36. Kertektől a közügyekig. Új szlovák dokumentarizmus. Filmvilág, 2019/4. 38-41.

37. Bevezetés a web 2.0 definícióiba és ideológiáiba. Apertúra, 2019.tél. DOI: 10.31176/apertura.2019.14.2.1

38. Civil a felvevőgéppel. A certeau-i taktika kisajátítása a vlogokban és a civil újságírásban. Apertúra, 2019.tél. DOI: 10.31176/apertura.2019.14.2.4

39.

 

 


Recenziók, interjúk, esszék, lófaxok

 

1. Posztszövegelés. [DRÓT], 2000. ápr., 8.

2. Petri mint(h)a klasszikus. [DRÓT], 2000. jún., 3.

3. Én meg a többiek. [DRÓT], 2000 jún., 6–belső oldal.

4. Szándék, megértés, metafora. [DRÓT]. 2000. okt., 18.

5. Mi a mi? [Régi-]Bölcső, 2000. szept., ?

6. Én: „Én”: („Én”). Oravecz Imre: Halászóember. [DRÓT], 2001 febr., utolsó belső oldal–utolsó oldal

7. Tíz bekezdés. [DRÓT], Mediawave kölönszám, 2001. ápr., zéró oldal

8. Heidegger esete a Pegazussal (Martin Heidegger: Költemények). Bölcső, 2002, jan.-febr., 18.

9. Oroszmagyar. (Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma). Bölcső, 2002, jan.-febr., 19.

10. Gashi golyói. (Zoran Gashi kiállítása). Bölcső, 2002, jan.-febr., 22.

11. Vojvodinski mornar. (Đorđe Balašević: Portret 2.). Bölcső, 2002, jan.-febr., 28.

12. Baka a szokolban, avagy a letépett arc. Bölcső, 2002, márc., 10.

13. Erről meg az jut az eszembe, hogy (Tolnai Ottó: Balkáni babér). 2002, márc., 11.

14. „Hölgyeim és uraim, ne nagyon böfögjenek, mert behallatszik a műsorba” (Beszélgetés Földes László Hobóval). [Kollár Árpáddal közösen] Bölcső, 2002, márc., 22–23.

15. Eltolom a biciklit. (Villányi László: egy másik élet). Bölcső, 2002, ápr., 10.

16. Könnyed hegymászás (Viktor Jerofejev: Férfiak). Bölcső, 2002, ápr., 11.

17. AntiPárizs (turistasztereotípiák). Bölcső, 2002, ápr., 26.

18. Lolka és Bolka könyvheti keservei [Weiner Sennyey Tiborral közösen]. Bölcső, 2002, máj-jún. 8.

19. P. mester (Esterházy Péter: Javított kiadás). Bölcső, 2002, máj-jún., 15.

20. Kefir ubival, avagy MEDIAWAVE 2002. Bölcső, 2002, máj-jún., 18–19.

21. Gagyi atya. Bölcső, 2002, máj-jún., 19.

22. Te meg a többiek. [DRÓT], 2002, nyár, hatodik szárny-utolsó belső oldal.

23. A pedagógia áltudományossága. Bölcső, 2002, szept., 10.

24. Gépes beszéd. (2001. szeptember 11 mint performansz). Bölcső, 2002, szept., 20–21.

25. Egyszerre két világban létezem. Beszélgetés Nyíró Anitával. Bölcső, 2002, okt. 12–17.

26. [Cím nélkül Jacques le Goff Az értelmiség a középkorban c. kötetéről]. Bölcső, 2002, dec. 12.

27. Interjú Kristó Gyulával a történetírásról. Bölcső, 2002., dec., 18–20.

28. A pedagógia kikövezett zsákutcája (Válasz Csíkos Csabának). Bölcső, 2003 jan.-febr., 16.

29. Jézus Kristó Szupersztár (Kristó Gyula: A korai Erdély). Bölcső, 2003, febr., 19.

30. Aki csak látszik [Che Guevara és a kultusz]. Bölcső, 2003, ápr.,

31. A két Frida keres egy szerzőt (Julie Taylor: Frida, 2002). Bölcső, 2003, máj.-jún., 15.

32. Ha Horatius feltámadna, égnek állnak a haja [Interjú Nádasdy Ádámmal (Weiner Sennyey Tiborral közösen)]. Bölcső, 2003. máj.-jún., 16–17.

33. Belekönyöklés (Tolnai Ottó: Könyökkanyar. Urbán András és társulata). A (nem) hallgatók lapja, 2003. szept-okt., 15.

34. Túl a szkepszisen. Beszélgetés Szegedy-Maszák Zoltánnal. [DRÓT], 8, 33–35.

35. Tíz bekezdés. [újraközlés] Szőrös Kő, 2004/5 26–27.

36. Ceruzaforgács az Internet művészet összeállítás elé. Fosszília, 2006/

37. Előszó. In.: Új, média, művészet. (Szerk. Gerencsér Péter) Universitas Kiadó Szeged, Szeged, 2008, 7–9. Letölthető.

38. A sötétségnek nincs árnyéka. (Alfred Radok: Daleká cesta). Irodalmi Jelen, 2009 aug. Itt van online.

39. A körkörösség tragikomédiája. Varga Anna: Az 1910-es évek orosz némafilm-kultúrája. Tiszatáj Online, 2013. 02. 19. Elérhető innen

40. A cseh animáció ősfilmjei DVD-n. Avagy a szomszéd kertje megint zöldebb (és tényleg az). Tiszatáj Online, 2013. 02. 27. Katt

41. [Re:]animáció 2.0. Tim Burton: Frankenweenie (2012). Tiszatáj Online, 2013. 04. 16. Klikküjjé'!

42. Asszociációkkal osztja az észt. Ülo Pikkov animációs filmjei. Tiszatáj Online. 2013. 07. 18. Itt

43. A sztálinista politikai gyilkosság anatómiája. David Ondříček: Ve stínu (Árnyékban). Tiszatáj Online. 2013. 07. 20. Itt

44. Maszatos ablak által homályosan. Keller Ami fotói. Tiszatáj Online. 2013. 09. 26. http://tiszatajonline.hu/?p=37729

45. Times, New, Román. Călin Peter Netzer:Anyai szív. Tiszatáj Online. 2013. 11. 04.

46. Házi kedvencek a tányéron. Adrian Sitaru: Domestic. Tiszatáj Online. 2013. 11. 08. Innen letölthető.

47. Fotó, film, Kecskemét. Hevesy Iván kiállítása. Tiszatáj Online. 2013. 11. 29. Klikk

48. Nem csak a szél. Mira Fornayová: Kutyám, Killer (2013). Tiszatáj Online. 2014. 01. 06. ITT

49. Sovány vigasz. Ulrich Seidl: A remény paradicsoma. Tiszatáj Online. 2014. 01. 20. (innen)

50. Pop, romák, satöbbi. Marek Šulík – Jana Bučková: A boldogság csengői. Tiszatáj Online. 2014. 02. 03.(itt)

51. Képviselhető-e az alárendelt. Jaro Vojtek: A cigányok választani mennek. Tiszatáj Online. 2014. 03. 25 (itt)

52. Dán Fűrész. Mikkel Nørgaard: Nyomtalanul. Tiszatáj Online. 2014. 03, 31. (Letöltés)

53. Veduta mint torzó. Ember a havason. Szőts István 100. Tiszatáj Online. 2014. 04. 12. (Megtekintés)

54. Idegen a kertben. Jan Hřebejk: Líbánky / Mézeshetek. Tiszatáj Online. 2014. 04. 28. (Download)

55. Husz János rulez? Pavel Koutský: Husiti. (Husziták). Tiszatáj Online. 2014. 06. 19. Letöltés

56. Az eltűnt identitás nyomában. Paweł Pawlikowski: Ida. Tiszatáj Online. 2014. 07. 08. Itt elérhető

57.. A Bébi-boom hadművelet. Vinko Brešan: A pap gyermekei. Tiszatáj Online. 2014. 07. 29. Megtekintés

58. Kádár János, do toho! Václav Macek: Ján Kadár. Tiszatáj Online. 2014. 10. 18. Letöltés

59. Frissen festve. Reigl Judit életmű-kiállítása a Ludwig Múzeumban. Apertúra magazin. 2014. 11. 18. Katt rá

60. Lang-nyelvek. Martin Ferenc könyve Fritz Langról. Tiszatáj Online. 2014. 11. 19. Innen

61. Török varázshegy. Nuri Bilge Ceylan: Téli álom. Tiszatáj Online, 2015. 01. 19. Megnézem

62. A reintegráció lehetetlensége. Gerő Marcell: Káin gyermekei. Tiszatáj Online. 2015. 02. 06. Download

63. A heterogenitás egysége. Konferencia a magyar animációs filmről a 2015-ös KAFF-on Apertúra magazin. 2015. 08. 05 Katt

64. A rövidtávfutó magányossága. Andrea Sedláčková: Fair Play (2014). Tiszatáj Online. 2015. 09. 02. Olvasd

65. Csak ül és néz. Paul Andrew Williams: Az Eichmann Show. (2015) Tiszatáj Online, 2015. 09. 28. Letöltés

66. Nanuk a Hortobágyon. Szekfü András Höllering-monográfiája. Tiszatáj Online, 2015. 10. 12. Itt

67. Zongorát tolva. Új észt animációs filmek. Tiszatáj Online, 2016. 04. 05. Letöltés

68. Óriáscsecsemők és címerállatok. Új izlandi filmek. Tiszatáj Online, 2016. 05. 03. Download

69. Cseh/szlovák vizsgafilmek. iShorts - Zkrátka studenti 2016. Tiszatáj Online, 2016. 05. 16. Stáhnout

71. Nielen vietor. Mira Fornayová: Môj pes Killer (2013). Preklad/ Translation: Galina Sándorová. Literárne informačné centrum, 2016. 06.16. Teraz

72. Ďoďóra várva. Marko Škop: Eva Nová (2015) Tiszatáj Online, 2016. 08. 09. Stiahnuť

73. Neoavantgárd passzázsok. Pieldner Judit könyve Bódyról és Jelesről. Tiszatáj Online, 2016. 09. 03. Elolvasom

74. Hazatérő Odüsszeuszok. Könyv a cseh animáció úttörőiről. Apertúra Magazin, 2016. 10. 15. Ehun e

75. Amikor a posztfeminizmus a farkát csóválja. Tomáš Weinreb – Petr Kazda: Én, Olga Hepnarová. Tiszatáj Online. 2017. 02. 25. Itt

76. A fegyelmező társadalom iskolája. Jan Hřebejk: Učiteľka / A tanítónő. Tiszatáj Online. 2017. 05. 27. Letöltés

77. A burzsoázia bizarr bája. Bruno Dumont: A sors kegyeltjei… meg a többiek (2016). Tiszatáj Online. 2017. 06. 16. Letöltés

78.  Gyöngyök a cseh tengerből. Zalán Vince: Film van, babám! A cseh új hullámról. Tiszatáj Online. 2017. 06. 29. Download

79.  Fuszeklik alvilága. Galina Miklínová: Lichožrouti / Zoknifalók. Tiszatáj Online. 2017. 07. 14. Elolvasom

80. A szlovák film atlasza. Václav Macek – Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie. 1896–1969. Tiszatáj Online. 2017. 08. 03. Stiahnut'

81. Eladó képek. Az alkalmazott animáció a 2017. évi KAFF-on. Apertúra Magazin, 2017. 09. 02. Letöltés

82. Panoráma vagy miscellanea? Fülöp József – Kollarik Tamás (szerk.): Animációs körkép.Tiszatáj Online. 2017. 09. 26. Letölt

83. Maffiaállam. Mariana Čengel-Solčanská: Únos / Emberrablás. Tiszatáj Online. 2017. 10. 08. Letölt

84. H, mint homály – Cédric Jimenez: HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják. Filmtett, 2017. 10. 24. Elolvasom

85. A remény perifériája. Mária Rumanová: Hotel Úsvit. Tiszatáj Online. 2017. 10. 24. Download

86. Mágikus szocrealizmus. Gabriel García Márquez: Utazás Kelet-Európában. Tiszatáj Online, 2017. 11. 16. Olvas

87. Ortodox vagy eretnek? Hamar Péter: Karöltve a kísértettel. Balázs Béla utolsó évei. Tiszatáj Online, 2017. 11. 22. Letöltés

88. Feloldott karrierizmus. Lee Unkrich: Coco. Tiszatáj Online, 2017. 12. 12. Elolvas

89. Mit nézel? Apertúra Magazin, 2017. 12. 13. Letöltés

90. Whisky - földön, vízen, levegőben. Joe Wright: A legsötétebb óra. Tiszatáj Online. 2018. 02. 15. Online

91. Két "poszt" a közép-európai filmben. Virginás Andrea (ed.): Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema: Spaces, Bodies, Memories, Tiszatáj Online, 2018. 02. 25. Elolvasom

92. Papás-mamás igazából. Iveta Grófová: Az ötödik hajó. Tiszatáj Online, 2018. 03, 04, Megnézem

93. Hany Istók Hollywoodba megy. Guillermo del Toro: A víz érintése, Tiszatáj Online, 2018. 03. 18. Online

94. Ellensúlyozó emlékezetpolitika. Szász Attila: Örök tél. ::dunszt.sk:: 2018. 03. 18. Letöltés

95. Csörgetett, Mylord? Graham Swift: Anyák napi kimenő. ::dunszt.sk:: 2018. 05. 04. Olvasom

Címkék: publikációk